Artcle 19

                                              https://www.youtube.com/watch?v=B_I4v4W_Ztk

     

És un programa de debat en què participen 8 tertulians, tant de l’àmbit nacional com local. Els temes que s’hi tracten van lligats sempre a l’actualitat. Entre els participants hi ha periodistes reconeguts i persones especialistes en la temàtica triada. Article 19 és un programa fresc, en què tothom pot opinar lliurement. L’espectador hi pot participar via telefònica i sms.

Article 19 és una producció de Nova Televisió