Parlament

                                      https://www.youtube.com/watch?v=xrN4IS3Rtt4

     

El programa es basa en l’activitat política del Parlament i dóna una ampla informació de tota l’activitat desenvolupada a la Cambra Autonòmica durant la setmana. L’objectiu principal és fer arribar a la gent la feina dels parlamentaris i del Govern de les Illes i apropar la política a la societat. És d’emissió setmanal i amplia tot el que passa al Parlament durant la setmana des del punt de vista informatiu, amb equilibri entre el pes polític dels diversos grups parlamentaris però, sobretot, dóna prioritat a tot allò que s’ha decidit a la Cambra Autonòmica.

Parlament és una producció de Nova Televisió