Codi genètic

                                             https://www.youtube.com/watch?v=OLlid7nfv-I

     

Codi genètic és un concurs en què la intuïció i la capacitat de descobrir trets de fisonomia són requisits decisius per guanyar premis en metàl•lic molt importants. Cada setmana 20 persones de les quatre illes -10 familiars grans (pares, mares, padrins i padrines, identificats amb una lletra) i 10 familiars petits (fills, filles, néts i nétes, identificats amb un número)- omplen el plató de Codi genètic. Aquestes 20 persones són les protagonistes de les 10 parelles familiars (un familiar gran + el seu familiar petit) que s’amaguen darrere aquests 20 rostres i que el concursant haurà de relacionar si vol anar-se’n a casa amb una bona quantitat de doblers. Consta de tres fases i permet que tota la família hi jugui des de casa.

Codi genètic és una coproducció de Nova Televisió i Europroducciones.